Јавни увид у земљишну књигу и књигу уложених уговора

У циљу унапређења услуга Републичке Управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у сегменту увида грађана у јавне евиденције омогућен је увид у евиденцију земљишне књиге и кљигу уложених уговора (за податке који се воде у електронском облику). Први ниво приступа су регистровани корисници, а други ниво су корисници са плаћеном претплатом. Јавни увид корисника омогућава претрагу ЗК по броју ЗК улошка или броју парцеле у оквиру једне катастарске општине и једне политичке општине и претрагу КУУ по броју листа у КУУ, адреси, парцели или комбинацији претходно наведених поља у оквиру једне катастарске општине и једне политичке општине. Корисници са плаћеном претплатом могу КУУ претраживати и по ЈМБГу носиоца права.

Резултат претраге ЗК за регистрованог корисника су подаци о некретнини (број ЗК улошка, број парцеле, начин кориштења, површина), подаци о носиоцу права (назив носиоца права, удио у власништву) и подаци о теретима (информација да ли на некретнини има или нема терета)

Резултат претраге КУУ за регистрованог корисника су подаци о некретнини (број КУУ улошка, број парцеле, тип, површина, спратност, стан), подаци о носиоцу права (назив носиоца права, удио у власништву) и подаци о теретима (информација да ли на некретнини има или нема терета)

Резултат претраге ЗК за корисника са претплатом су подаци о некретнини (број ЗК улошка, број парцеле, начин кориштења, површина), подаци о носиоцу права (назив носиоца права, ЈМБГ, адреса носиоца права, удио у власништву) и подаци о теретима (све информације о теретима за тражену некретнину или ЗК уложак)

Резултат претраге КУУ за корисника са претплатом су подаци о некретнини (број КУУ улошка, број парцеле, тип, површина, спратност, стан, адреса некретнине), подаци о носиоцу права (назив носиоца права, ЈМБГ, адреса носиоца права, удио у власништву) и подаци о теретима (све информације о теретима за тражени КУУ уложак)

Преграга ЗК Претрага КУУ